Opatrovateľský kurz BM

Opatrovateľský kurz BM Agency akreditovaný na 230 hod, za najnižšie ceny, rýchla a kvalitná výuka už do 20 dní, v dennej aj večernej forme. Opatrovateľský kurz organizujeme vo viac ako 85 mestách. Po absolvovaní opatrovateľského kurzu získate certifikát, s ktorým môžete pracovať ako opatrovateľka.

DENNÁ / VEČERNÁ / EXTERNÁ FORMA

Prihlásiť sa na kurz

Kniha nemčiny a CD

Kniha Nemčina pre opatrovateľky a CD Nemčiny sú vhodné pre začiatočníkov aj skúsenejších, gramatika, slovná zásoba, slovné spojenia najčastejšie využívané opatrovateľkami a cvičenia na overenie získaných vedomostí.

Video z kurzov

Opatrovateľské kurzy vedú skúsení lektori s použitím najmodernejších pomôcok. Opatrovateľský kurz pozostáva z teoretickej, praktickej výuky a praxe. Pozrite si ukážky z opatrovateľských kurzov.

Ďalšie kurzy

Okrem opatrovateľského kurzu pre Vás organizujeme širokú paletu kurzov: Kurzy Nemčina pre opatrovateľky, kurzy anglického jazyka, kurzy odbornej spôsobilosti pre SBS, preklady, atď.

Opatrovateľský kurz vykonávame na základe akreditácie č.7524/2010 a č.40488/2012 Min.práce soc.vecí a rodiny SR

 Najväčší akreditovaný, licencovaný organizátor opatrovateľských kurzov na Slovensku a v Českej republike

Certifikáty o absolvovaní kurzu vystavujeme v jazykových kombináciach: slovenčina/nemčina alebo slovenčina/angličtina, slovenčina/taliančina alebo slovenčina/francúzština.

Opatrovateľský kurz a jeho formy:

Ako jediný na Slovensku poskytujeme všetky akreditované formy opatrovateľského kurzu

1. externá/ ďiaľková forma - najobľúbenejšia forma

4 dni výuky opatrovateľského kurzu, absolvovaná prax, teória z opatrovateľského kurzu a videá na CD alebo DVD = 230 hodinový opatrovateľský kurz. Táto forma je najrýchlejšou z foriem výuky, je plne rovnocenná s ostatnými formami opatrovateľského kurzu. Prax prebieha v zariadeniach sociálnych služieb s ktorými spolupracujeme.

2. denná forma

Kompletná výuka kurzu, kurz trvá cca 4 týždne. Výuka prebieha denne od 08:00 hod. do cca 14-15:00 hod. Prax prebieha v zariadeniach s ktorými spolupracujeme.

3. večerná forma

Klasická výuka kurzu, podobne ako denná forma, avšak teória prebieha vo večerných hodinách. Začiatok výuky je cca od 16:00 hod. Prax z opatrovateľského kurzu je zabezpečená v zariadeniach sociálnych služieb.

Opatrovateľský kurz je akreditovaný MPSVaR SR v rozsahu 230 hodín. Opatrovateľský kurz nazývaný tiež kurz opatrovania je určený opatrovateľkám aj opatrovateľom. Opatrovateľský kurz je možné absolvovať už za tri a pol týždňa. V súčastnosti je opatrovateľský kurz nevyhnutnou podmienkou na prácu opatrovateľky. Opatrovateľské kurzy organizujeme v najvyššej kvalite na celom území Slovenska. Opatrovateľský kurz pripravujeme v dennej, večernej forme a externej forme. Opatrovateľské kurzy sú tak prístupné všetkým. Opatrovateľský kurz sa končí skúškou a po nej je Vám vydaný certifikát opatrovateľského kurzu v slovenskom a nemeckom jazyku. Opatrovateľský kurz u nás za najnižšie ceny, v najvyššej kvalite a oprávňujúci na prácu opatrovateľky. Prihláste sa ešte dnes.

Názov kurzu:

OPATROVATEĽSKÝ KURZ, 230 hodín (certifikáty sú vydávane v slovenskom a nemeckom jazyku)

Opatrovateľský kurz organizujeme vo viac ako 85 mestách na Slovensku.

Organizujeme taktiež kurz: Nemčina pre opatrovateľky

Výhody nášho opatrovateľského kurzu:

 • sme najväčším organizátorom opatrovateľských kurzov, kurzu opatrovania pre opatrovateľky,
 • opatrovateľské kurzy organizujeme v dennej, večernej a diaľkovej forme,
 • ponúkame najnižšie ceny, množstvo zliav, knihu nemčina pre opatrovateľky zadarmo, CD s prednáškami zdarma,
 • opatrovateľské kurzy sú intenzívne už do 21 dní,
 • po absolvovaní opatrovateľského kurzu u nás možnosť zabezpečiť prácu v Rakúsku, Nemecku atď.,
 • certifikát vydávame v SJ a NJ,
 • rozsah opatrovateľského kurzu, kurzov opatrovania je 230 hodín,
 • prednášky a video prednášky pre všetkých,
 • opatrovateľľský kurz môžete uhradiť aj na splátky bez navýšenia,
 • certifikát nášho opatrovateľského kurzu platí na Slovensku aj v zahraničí,
 • náš opatrovateľský kurz je akreditovaný Min. práce soc. vecí a rodiny SR,
 • školíme jednotlivcov, skupiny aj pre opatrovateľské domy na celom Slovensku,
 • opatrovateľský kurz využijete pri práci na Slovensku i v zahraničí,
 • vynikáme individuálnym prístupom, profesionalitou a bezkonkurenčnými službami,
 • máme kvalifikovaných lektorov s množstvom skúseností
 • v jednotlivých mestách organizujeme taktiež kurzy nemčiny pre opatrovateľky.

Aké poznatky si z opatrovateľského kurzu odnesiete?

Osvojíte si teoretické poznatky a praktické zručnosti získané z opatrovateľského kurzu, ktoré využijete ako budúca opatrovateľka pri svojej práci. Získate poznatky o liekoch, chorobách, postupoch, prevencii, manipulácii s klientom. Všetky získané poznatky z opatrovateľského kurzu použijete s cieľom podpory sebaúcty, samostatnosti a aktivizácie klienta.Získaný certifikát Vás oprávňuje na prácu na tejto pozícii.

Čo všetko sa na opatrovateľskom kurze vyučuje?

Prednášky absolvujete predovšetkym z oblastí: Úvod do opatrovateľstva, základy hygieny, prevencia šírenia nákaz, prvá pomoc, princípy starostlivosti o starých, dlhodobo alebo ťažko chorých a postihnutých klientov, základy fyzioterapie, ergoterapie, zaobchádzanie a transport, bezpečnosť, prevencia úrazov, psychológia s dôrazom na ošetrovanie a starostlivosť o starých, postihnutých a chorých ľudí, verbálna a neverbálna komunikácia, zvládanie konfliktov, psychohygiena a tímová práca, legislatíva (zákon o ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, …)...

Ako sa môžete na opatrovateľský kurz, kurz opatrovania prihlásiť?

Postup je veľmi jednoduchý.

Vyplňte si formulár: www.opatrovatelskykurz.sk/prihlasenie-na-kurz.html

Ako prebieha záverečná skúška opatrovateľského kurzu?

Skúška z opatrovateľského kurzu sa koná pred komisiou, pozostáva z písomného testu a ústnej odpovede. V závere je vyhodnotenie celého opatrovateľského kurzu a odovzdanie certifikátu s celoštátnou platnosťou. Počas odpovede môžete využiť rôzne pomôcky alebo názorne ukázať postupy. Certifikát je vystavený v SJ a NJ a spĺňa najnovšie zákonné požiadavky.

Videá k opatrovateľskému kurzu:

  

 

Pre koho je opatrovateľský kurz, kurz opatrovania určený?

 • pre všetkých, ktorí si chcú zvyšovať kvalifikáciu,
 • pre osoby vo veku 18 - 100 rokov,
 • absolventom stredných a vysokých škôl,
 • dlhodobo nezamestnaným,
 • osobám so základným vzdelaním,
 • opatrovateľkám a opatrovateľom, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady na prácu opatrovateľa či opatrovateľky.

Kde všade môžete opatrovateľský kurz využiť?

 • Ako opatrovateľka pre mestá či obce,
 • Ako opatrovateľka v zariadeniach sociálnych služieb,
 • Počas starostlivosti o svojich blízkych,
 • Ako opatrovateľka- SZČO,
 • Na zvýšenie svojej zamestnateľnosti a kvalifikácie.

Prečo je potrebné absolvovať opatrovateľský kurz?

Opatrovateľský kurz je nevyhnutnou podmienkou na prácu opatrovateľky na Slovensku a vo vybraných krajinách v zahraničí. Na pozície opatrovateľky v Rakúsku a Švajčiarsku je nevyhnutnou podmienkou pre získanie práce. V Nemecku momentálne ešte nie je kurz opatrovania nevyhnutný, ale rodiny preferujú ak ho máte. Náš opatrovateľský kurz spĺňa všetky požiadavky a na Slovensku a v zahraničí je akceptovaný. Opatrovateľský kurz BM pre opatrovateľky je akreditovaný Ministerstvom práce soc. vecí a rodiny SR.

Absolvujte opatrovateľský kurz čo najskôr a otvorte si  tak bránu k ďalším možnostiam uplatnenia.

Aké ďalšie kurzy pre opatrovateľky a produkty zabezpečujeme?

Pre opatrovateľky zabezpečujeme:

Kurz pre pracovníkov v sociálnych službách už aj v ČR www.pecovatelskykurz.cz

Custom Flash - Free Version

Prihláste sa na odber noviniek

Follow bmworkagency on Twitter

 • Kniha nemčiny pre opatrovateľky
 • Práca pre opatrovateľky
 • Kurz nemčiny pre opatrovateľky