Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúškyForma kurzuDátum skúškyČas skúšky
Trenčín externá forma 26.05.2015 15:00
Sabinov externá forma 27.05.2015 17:30 ZMENA
Spišská Nová Ves externá forma 27.05.2015 14:30
Veľké Kapušany externá forma 28.05.2015 14:00
Kráľovský Chlmec externá forma 28.05.2015 11:00
Streda nad Bodrogom externá forma 28.05.2015 09:00
Košice externá forma 29.05.2015 16:00
Trnava externá forma 02.06.2015 12:30
Bratislava externá forma 02.06.2015 16:00
Banská Bystrica externá forma  05.06.2015  16:30
Námestovo externá forma  10.06.2015  16:00
Trenčín externá forma 17.06.2015 17:00
Nitra externá forma    
Streda nad Bodrogom externá forma    
Kráľovský CHlmec externá forma    
Veľké Kapušany externá forma    

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774

Prihláste sa na odber noviniek