Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúškyZačiatok kurzuDátum skúškyČas skúšky
Kráľovský Chlmec 20.12.2018    
Banská Bystrica 08.01.2019 18.02.2019  
Bratislava 16.01.2019 25.02.2019  
Trenčín 17.01.2019 26.02.2019  
Námestovo 19.01.2019 26.02.2019  
Poprad 24.01.2019 11.03.2019  
Hlohovec 30.01.2019 11.03.2019  
Prievidza 22.01.2019 13.03.2019  
Nitra 04.02.2019 18.03.2019  
Nové Zámky 04.02.2019 18.03.2019  
Detva 06.02.2019 20.03.2019  
Rožňava 08.02.2019 21.03.2019  
Stropkov 07.02.2019 21.03.2019  
Kráľovský Chlmec
25.01.2019 22.03.2019  
Michalovce 30.01.2019 22.03.2019  
Košice 08.02.2019 22.03.2019  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774