Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúškyZačiatok kurzuDátum skúškyČas skúšky
Bratislava 22.01.2018 26.02.2018  
Nové Zámky 16.01.2018 27.02.2018  
Trenčín 26.01.2018 01.03.2018  
Michalovce 19.01.2018 02.03.2018  
Kráľovský Chlmec 19.01.2018 02.03.2018  
Žilina 25.01.2018 05.03.2018  
Holíč 25.01.2018 07.03.2018  
Prievidza 31.01.2018 13.03.2018  
Zvolen 30.01.2018 14.03.2018  
Poprad 01.02.2018 15.03.2018  
Košice 02.02.2018 15.03.2018  
Sabinov 02.02.2018 15.03.2018  
Stropkov 02.02.2018 15.03.2018  
Nitra 13.02.2018 20.03.2018  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774