Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúškyZačiatok kurzuDátum skúškyČas skúšky
Levice 11.04.2018 22.05.2018  13:00
Banská Bystrica 11.04.2018 22.05.2018 16:00
Bardejov 12.04.2018 24.05.2018  16:00
Rožňava 12.04.2018  24.05.2018  12:00
Kráľovský Chlmec 13.04.2018 25.05.2018   08:00
Michalovce 13.04.2018 25.05.2018  11:00
Trenčín 17.04.2018 29.05.2018  13:00
Žilina 02.05.2018 06.06.2018  09:30
Spišská Nová Ves 26.04.2018 07.06.2018  09:00
Holíč 30.04.2018 11.06.2018 11:00
Banská Bystrica 07.05.2018 14.06.2018 12:00
Nitra 09.05.2018 14.06.2018  09:00
Kráľovský Chlmec 11.05.2018 22.06.2018  08:00
Veľké Kapušany 11.05.2018 22.06.2018  11:00
Vyšné Ružbachy 14.05.2018 22.06.2018  16:00
Trenčín 15.05.2018 22.06.2018  
Bratislava 14.05.2018 25.06.2018  15:00

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774