Každý opatrovateľský kurz končí záverečnou skúšou, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti. Písomný test je vo forme otázok s možnosťami. Po úspešnom absolvovaní písomnej časti záverečnej skúšky, môžete pristúpiť k ústnej odpovedi.  Na našej internetovej stránke sú Vám k dispozícií Vzorové otázky z písomnej časti opatrovateľského kurzu a otázky z ústnej časti opatrovateľského kurzu, ktoré sú zamerená aj teoreticky aj prakticky a sú pripravené podľa osnov opatrovateľského kurzu. 

Po úspešnom absolvovaní opatrovateľského kurzu zakončeného úspešným vykonaním záverečenj skúšky, Vám vystavíme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania. Certifikát z opatrovateľského kurzu štandardne vystavujeme v slovenskom a nemeckom jazyku. V prípade potreby a po dohode Vám vieme certifikát o absolvovaní kurzu opatrovania vystaviť aj v iných jazykoch.

Čo je potrebné k vykonaniu záverečenej skúšky?

Na záverečnú skúšku opatrovateľského kurzu by ste si mali doniesť so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • písacie potreby,
  • potvrdenie o absolvovaní praxe,
  • prípadne iné potvrdenia, napr. na uplatnenie zľavy a pod.

Aktuálne termíny  konania záverečných skúšok opatrovateľského kurzu

Mesto skúškyZačiatok kurzuDátum skúškyČas skúšky
Košice  07.03.2019 18.04.2019 14:00
Kráľovský Chlmec 08.03.2019 18.04.2019 09:00
Žilina 14.03.2019 25.04.2019 10:00
Ružomberok 15.03.2019 25.04.2019 13:00
Nitra 18.03.2019 30.04.2019  
Sereď 13.03.2019 30.04.2019  
Poprad 21.03.2019 02.05.2019  
Kráľovský Chlmec 22.03.2019 03.05.2019  
Michalovce 22.03.2019 03.05.2019  
Gbely 28.03.2019 06.05.2019  
Bratislava 26.03.2019 07.05.2019  
Trenčín 29.03.2019 09.05.2019  
Nitra 03.04.2019 13.05.2019  
Banská Bystrica 03.04.2019 13.05.2019  
Sereď 09.04.2019 20.05.2019  
Námestovo 13.04.2019 22.05.2019  
Košice 05.04.2019 30.05.2019  

Kontakty

BM WORK AGENCY, s.r.o.
Palackého 11, 911 01 Trenčín

Email: info@bmagency.sk
Mobil: +421 (0)915 863 666
 +421 (0)910 385 238
 +421 (0)949 152 774